วิธีซื้อแบบพิมพ์
(เหมาะใช้กับคอม)
 
- ใส่ตัวเลขที่ช่องเลขแล้วกด enter ระบบจะไปที่ช่องใส่จำนวนเงินโดยอัตโนมัติให้ใส่จำนวนเงินที่ต้องการแทงแล้วกด enter ระบบจะเลื่อนไปบรรทัดถัดไปอัตโนมัติ
 
- ช่องจำนวนเงินที่ใช้แทง ถ้าต้องการแทงยอดเหมือนกันกับเลขที่แทงก่อนหน้านี้  สามารถกด  Enter ได้เลย
 
- กดที่ปุ่ม  หรือ ลูกศรขึ้นหรือลง   หรือเครื่องหมาย + เพื่อเปลี่ยนประเภทจาก บน หรือ ล่าง หรือ บน+ล่าง
image
image
image
image
image
image
image
image
image